KONKOLY TÍMEA

PSYCH-K® Facilitátor 

 
 

“Irányítani tudjuk az életünket azáltal, ha irányítjuk a nézőpontunkat .”
Dr Bruce H. Lipton

Nézd meg ezt a rövid interjút, amiben Bruce beszél PSYCH-K®-ről 

Mi is az a  PSYCH-K®?

PSYCH-K® egy eszköz, amely lehetővé teszi számodra, hogy könnyedén és gyorsan beazonosítsd és megváltoztasd tudatalatti hiedelmeidet, amelyek megakadályozzák, hogy kiteljesedj az életben.

A tudatalatti könnyen válhat azon hitrendszereid és rég érvényüket vesztett "programjaid" aknamezejévé,
amelyek már nem támogatjak azt, aki vagy, így gátolva azt, akivé válni szeretnél.
Ezek a korlátozó hiedelmek hatással vannak életed minden aspektusára, beleértve kapcsolataidat, az önértékelésedet, az általad megélt anyagi jólétet, karrier választásaidat, de még az egészségi és fizikai állapotodat is.
PSYCH-K® megadja számodra azt a képességet, hogy megtisztítsd ezektõl az akadályoktól azt az utat, amely egy új életbe vezet, ahol minden területen tágabb lehet
őségeket élhetsz meg.  

HIEDELMEINK, HITRENDSZEREINK

Megfigyelések azt mutatják, hogy tudatosságunk 95%-a a tudatos érzékelés szintje alatt létezik - a tudatalattiban, ahol hiedelmeink nagy része tárolódik. Ez azt jelenti, hogy legtöbb hiedelmünk magunkkal és a minket körülvevő világgal kapcsolatban a tudatos éberség szintje alatt található.  A legtöbb ilyen hiedelem korlátozó és semmilyen formában sem szolgál bennünket. Képzeld el, hogy a mindennapi életedben, a gondolataidat, tetteidet, érzéseidet, viselkedésedet igazából a teljes életedet ezek a tudatalatti hiedelmek irányítják.  
Mit gondolsz, mennyi irányításod van az életed felett?

Amennyiben a napjaid olyan gondolatokkal vannak tele, mint:
- "Én ezt nem tudom megcsinálni!"
- "Nem teszem azt, amit szeretnék, mert mit fognak gondolni rólam!"
- "A pénz minden gonoszság forrása!"

- "Nem vagyok szerethet
ő!"
- "A siker nekem nem jár!"
- "Én nem érdemlem meg a boldog párkapcsolatot!", stb 
akkor valószínūleg nem túl boldogan tengeted a napjaidat, nem értékleled önmagad, kevés a pénzed, nem vagy sikeres, az emberi kapcsolataid nem túl szorosak és biztonytalan vagy új helyzetekben.

Képzeld csak el, hogyan változna az életed, ha támogató hiedelmeid irányítanák a mindennapjaidat?
Olyanok, mint "Szeretem magam!", "Bármit könnyedén elérek!", "Anyagi b
őség az életem!", "A pénz számos forrásból árad felém!", "Értékes vagyok!", "Az élet minden varazslatát megérdemlem!".

Ki lehetnél, ha a tudatalatti hitrendszereid támogatnának a szabotálás helyett?
Valószínüleg ezt el sem tudod képzelni. Hinni sem mered, hogy ez megtörténhet, mert eddig nem sok olyanról hallottál, hogy ez valakivel megesett. Pedig lehetséges. Könnyedén, szisztematikusan, fókuszáltan, elszántan viszont élvezettel lehet átalakítani tudatalatti korlátozó hiedelmeinket, ha tudjuk a módját.
PSYCH-K® ebben varázslatos és könnyed megoldás. 
 

egy

  • változást támogató folyamat, több mint 30 évnyi bizonyítottan sikeres működéssel

  • egyszerű, mégis erőteljes módszer tudatalatti önkorlátozó és önszabotáló hitrendszerek megváltoztatására

  • különleges keveréke modern és ősi, változást elősegítõ eszközöknek, amelyek ugyanúgy erednek a modern, idegrendszert vizsgáló tudományok kutatásaiból, mint ahogy az ősi elme/test bölcsességekbõl 

  • úttörő megközelítése változások elősegítésének tudatalatti szinten, ahol tudatosságunk több mint 95%-a működik

  • folyamat, amely meghaladja a vizualizáció alapvető módszereit, a pozitív megerősítéseket, az akaraterőt és a pozitív gondolkodást.

  • módszer, amely különosen hatékony viselkedésbeli és egyéb szokások megváltoztatásában, a fizikai közérzet javításában, valamint a stressz csökkentésében         

PSYCH-K® 

Miért olyan hasznos a PSYCH-K®?

Életünk hitrendszereink, hiedelmeink visszatükröződése!
Ezek a hiedelmek (általaban tudatalatti) az élethossziglan tartó "programozásunk" felhalmozódása által szilárdulnak meg az elmében. Viselkedésünk, éltehez való hozzáállásunk, hiedelmeink és értékrendszerünk a múlt eseményeib
ől, tapasztalataiból ered, általában korai gyerekkorból és a tudatalatti elmében tárolódnak, így mi gyakran nem vagyunk tudátába annak, hogy miként befolyásolnak minket a mindennapi életben, hogyan irányítják automatikusan tetteinket és viselkedésünket.    

Hogyan működik a PSYCH-K®? 

PSYCH-K® egy olyan felhasználóbarát megközelítést ad számunkra, amivel átírjuk az elménk "programozását" azáltal, hogy felismerjük azokat a hitrendszereket, amelyek korlátoznak és átírjuk őket támogató hiedelmekké, egy gyors és könnyū Kiegyenlítési folyamattal. A tudatalattival való kommunikációhoz izomtesztelést alkalmazunk, ami egy gyakran haszált kommunikációs rendszer, amely pontos érzékelője lehet bensőnkben tárolt tudatalatti igazságoknak.
Életeseményeink gyakran váltanak ki bal vagy jobb oldali agyfélteke dominanciájú reakciókat bizonyos helyzetekre, körülményekre.  PSYCH-K® lehetõvé teszi az integrációt/"áthallást" a jobb és a bal agyféltekék között, megteremtve egy "egységes" agyi állapotot, amely ideális önkorlátozó hiedelmek támogató hiedelemmé való átírásához. 

 

KI AZ A KONKOLY TÍMEA?

Konkoly Tímea PSYCH-K® Facilitátor, Hipnotizőr de mindenekfelett 
a Tudatalatti szerelmese......
.....attól a pillanattól kezdve amikor mélyen, legbelül megérezte, megértette hitrendszereink, hiedelmeink szerepét, funkcióját és isteni célját.
Ezek, az emberi elmében rejl
ő "programok" végtelen lehetőségeket rejtenek magukban és bepillanatást engednek, abba a határtalan létezésbe, amire mi emberi lények genetikailag, mentálisan, érzelmileg és energetikailag kódolva vagyunk.
Ennek megérzése, egy szavakkal nem leírható, elméleti tudáshoz nem hasonlítható, zsigerekig hatoló bizonyossága folyamatosan tárul fel újabb és újabb megértéseket hozva emberi valónkról.

Tímea, mint a legtöbb segít
ő, először maga is csak a saját életében felmerülő kihívások kezelésére keresett megoldást.
Életében eljött egy pillanat, amikor mindent a nullárol kellett elkezdenie, távol a szül
őföldjétõl, egyedül, két kutyájával, rokonok és család nélkül.
Ekkor, addigi életének romjain szembesülnie kellett magával. 
Nem volt más út. Számot kellett vetnie a múlttal....és ez fájdalmas volt.
Annyira, mint semmi más azelött. Viszont visszaút már nem volt. A múltba való visszatérés még az ismeretlennél is rémiszt
őbb volt.
Az a személy, akivé addigra vált, annyira eltávolodott már igazi önvalójától, hogy sem látni, sem hallani, sem a gondolataiban lenni nem tudott tovább.
Ekkor döntötte el, hogy bármibe is kerül, megtalálja és élni fogja azt, aki 
ő valójában...és mint az lenni szokott, a szándék kinyilatkoztatása és a döntés meghozatala után megindultak a csodák az életében. Elkezdtek azok a módszerek, technikák a látóterébe kerülni amelyek segítségével elkezdhetett visszatérni igaz Önvalójához......és az út bizony csodákkal, varázslatos események sorával lepte meg. Elkezdett feltárulni az elme hatalma elötte és az a tudás, amellyel más emberré tudott válni. Azzá, aki szeret lenni, aki egyre közelebb kerül "valódi" Önmagához. 
A tudásnak, ez a szavakkal nem leírható érzése hajtja, hogy minél többet tapasztaljon, minél mélyebb megértéseket és újabbnál újabb elméleti és gyakorlati tudást gyüjtsön a Tudatalatti mūködésérõl és legfõképpen, hogy ezt a tudást átadja a lehetõ legtöbb embernek. Ezzel segítve, hogy az
ő életük is olyan csodává váljon, amiként Tímea éli a sajátját.    

 
 

 PSYCH-K® KONZULTÁCIÓ

JELENTKEZZ BE!

Küldj egy e-mail-t Timinek!

Klikk ide!

  • Facebook
HELYSZÍNEK

Online (videóhívás)
Személyesen:
Sümeg
(igénytől függően Budapest)

Mi tötrénik egy PSYCH-K® konzultáción?

A PSYCH-K® konzultáció a jelenben zajló életeseményekre fókuszál,
távol tartva a klienst a múltban való vájkálástól. El
őször megbeszéljük, mi az az élethelyzet amivel aznap munka van és a jelenbéli helyzet kifejtésre kerül. Mi az, ami nem m
űködik, ahol probléma van, ahol a megoldást nem lehet látni, stb. Amikor mindez megvan, akkor tesszük fel a varázs-kérdést 
"MIT SZERETNÉL HELYETTE?"
Innentõl a vágyott célra, eredményre koncentrálunk és az részleteiben megfogalmazásra kerül. Ilyenkor sok "AHA!!" érzés, mondat fogalmazódik meg, amely már önmagában is óriási segítség, mert néha nagyon nem látjuk a fától az erd
őt. Ebből az "adathalmazból" a kliens megfogalmaz egy vagy több mondatot (bizonyos specifikus szabályok szerint), amely potenciálisan az új "beültetett" hiedelme lesz. A mondatok érvényességét izomteszttel ellenőrizzük, hogy a tudatalatti hisz-e az adott mondatban vagy sem. Amikor megvan a mondat, amiben a tudatalatti nem hisz, akkor szintén izomteszteléssel meghatározzuk, hogy PSYCH-K®-ben használt 12 gyakorlat ("Balance"-kiegyenlítés) közül a tudatalatti melyiket szeretné az adott mondat beépítéséhez használni.  
A "Balance" elvégzése után ismét izomteszteléssel ellen
őrizzük, hogy a tudatalatti most már hiszi-e az adott új hiedelmet és amikor ez megvan akkor ünneplünk és a házi feladat is meghatározásra kerül. 

 

 
PSYCH-K® Basic Workshop 

2021-ben kerül megrendezésre Magyarországon, Budapesten az első
 PSYCH-K® Basic Workshop.
További részletek az alábbi Facebook Eseményben találhatók.
B
ővebb információért lépj kapcsolatba Tímeával!   

Klikk a képre!

170717724_912338432886799_10185205675877
 

LÉPJ KAPCSOLATBA  TIMIVEL...

© 2019 by Konkoly Tímea